Hladina Vydry, 2019, 140 x 90 cm, olej n

Ivana Bachová