top of page
IMG_1246 - kopie.JPG

Jsem malířka, která se ve svojí tvorbě zaměřuje na přírodu. Zobrazuji ji tak, jak jí vidím, vnímám, cítím a postupně poznávám. Malé obrazy tvořím v plenéru přímo na místě a poté z nich v ateliéru vytvářím větší kompozice

 

Obraz poskytuje jedinečnou možnost vyjádření, podává výpovědi o samotném autorovi i námětu, který zobrazuje a hraje významnou roli v mezilidské komunikaci a vzájemném sdílení. Barvy nahrazují slova a pomáhají nám pojmout, poznat a procítit ten neuchopitelný svět kolem nás i v nás. Když člověk navštíví nějakou oblast, neodnáší si pouze vizuální vzpomínku na to, co viděl, ale prožitek a specifičnost místa se do něj zapíše na několika dalších rovinách, přičemž ovlivní a prohloubí jeho vnímání. Naše těla i ostatní živé formy se tvoří ve vzájemné propojenosti se Zemí, a tudíž jsou podmíněny jejím zákonitostem. Její procesy formují a ovlivňují naše bytí, stejně jako i my utváříme podobu přírody. Touha poznat a spatřit spletitost a celistvost těchto forem je základním puzení tvorby.

 

Poslední dobou mě fascinuje živel vody. Zachycuji její nekonečné podoby a rozmanité proměny, její jemnost i sílu. Zkoumám zákonitosti vzniku utvářejí jejích proudů, které následně formují tělo rostlin i živočichů a celý svět kolem nás.

Studium:

2014-2020        Akademie výtvarných umění
                              Ateliér Malba III prof. Michaela Rittsteina
                              Ateliér Malba IV prof. Martina Mainera
                              Ateliér Grafika I doc. Dalibora Smutného
                              Ateliér Malba III Josefa Bolfa

2010-2014        Střední umělecká škola Jihlava

                              Obor Grafický design

bottom of page